fbpx

Patenti CE

Grelne plošče za infrardeče ogrevanje: italijanski izdelki s 43 patenti za izume in CE certificirano uporabo.

HOMOLOGACIJA MG010409EMCI0877
REFERENČNE DIREKTIVE 2004/108/ES
UPORABLJENI STANDARDI CEI EN 61000-6/1/2/3/4 CEI EN 61326/1 CEI EN 60601/1/2

Uporabljeni standardi - podrobno

IEC 61000-6-1 odpornost v stanovanjskih, poslovnih in lahkoindustrijskih okoljih
CEI EN 61000-6-2 odpornost v industrijskih okoljih
IEC 61000-6-3 standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in lahkoindustrijskih okoljih
IEC 61000-6-4 standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih
CEI EN 61000-3-2 mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
CEI EN 61000-3-3 omejitev vrednosti nihanja napetosti in utripanja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z nazivnim tokom do 16 A
CEI EN 61000-3-3/A1 omejitev nihanja napetosti in utripanja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z nazivnim tokom <16 A, in ni priključena pod posebnimi pogoji
CEI EN 61000-4-2/A1/A2 preskusi odpornosti proti elektrostatični razelektritvi
CEI EN 61000-4-3 preskusi odpornosti proti sevanim radio-frekvenčnim elektromagnetnim poljem
CEI EN 61000-4-4 preskusi odpornosti proti hitrim električnim prehodnim pojavom / razpoku
CEI EN 61000-4-4/ES preskus odpornosti proti hitrim električnim prehodnim pojavom / izbruhom hitrih električnih impulzov
CEI EN 61000-4-5 preskus odpornosti proti napetostnemu udaru
CEI EN 61000-4-6 odpornost proti motnjam po vodnikih, ki jih inducirajo radio-frekvenčna polja
CEI EN 61000-4-11 preskusi odpornosti proti upadom napetosti, kratkotrajnim prekinitvam in napetostnim kolebanjem
KLASIFIKACIJA PANELOV (PRESKUŠANJE POŽARNE ODPORNOSTI) A1-A1FL –EN 13501-1 UNI EN 13238/13943